Vi utför rörsvetsning av värme- och processrör inom främst pappers- och stålindustrin. Våra uppdrag kan till exempel röra sig om kulvertrör, industrirör, licenssvetsning av tryckkärlsanordningar med mera. Alla våra medarbetare är mycket kompetenta och svetsar utan problem rör i alla förekommande kvaliteter.