Industrirörteknik Gävle – IRT Gävle

IRT är ett företag specialiserat på rör och stålarbeten inom industrin. Med en omfattande kompetens inom svetsning, montage och mekanik åtar vi oss alla typer av uppdrag. Industri och Rörteknik startade år 2000 med 7 anställda och har sedan dess växt i en lagom takt till dagens storlek med strax över 20 medarbetare.

Om våra tjänster

Svetsning är en teknik för att foga ihop material. Svetsare kallas de som yrkesmässigt utför dessa arbeten. Svetsning innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning, ett så kallat svetsförband.

Energin som behövs för att smälta metallerna kan komma från en gasflamma, en elektrisk båge, en laser, en elektronstråle, friktion, ultraljud eller från högt tryck, till exempel i en explosion.
Det är möjligt att svetsa i de flesta miljöer – till och med i rymden eller under vatten. Det vanliga är dock att det material som skall svetsas skall vara fritt från smuts och oxider, samt att svetselektroder skall ha låg fukthalt, om det skall bli en fullgod svetsfog. För att få till stånd en fullgod svetsfog krävs att man har en god så kallad genombränning för att undvika slagginneslutningar.

Här på IRT har varje svetsare licens för att verifiera deras svetskompetens dessutom finns det ibland krav på att varje fog uppnår en minsta hållbarhet som är likvärdig eller starkare än det övriga materialet. Detta är även kallat licenssvetsning.

Att svetsa och montera rör samt leverera tillhörande VPS-dokument är något vi gör varje dag. Det är en enkel process även om jobbet ställer höga krav på själva svetsningen. Rör betyder att vätska eller gas flyter igenom det. Om en svetsfog är dåligt utförd kan det få enorma konsekvenser i form av kostsamma vattenläckor, driftstopp och rent av farliga situationer för människor i närheten. Läs mer om montage och rörinstallationer.

Hos oss på Industrirörteknik är alltid våra kunder vårt fokus. Vår kompetenta personal tar hand om er med målet att ge er den allra bästa servicen. Vi vinnlägger oss om att alltid svara er snabbt vid offertförfrågan samt utföra ert uppdrag smidigt och professionellt. Läs mer om vår service